GitZnaczniki

Git – znaczniki

Często widzimy informacje o wersji danego programu w postaci v 1.2.3 albo 4.0.2 itp. Dzięki nadawaniu konkretnej wersji naszej aplikacji mamy pokazaną czytelną historię naszych prac. Git udostępnia dodawanie znaczników (ang. tags) i na nich się dziś skupimy. Zapraszam 🙂

Znaczniki

W Git mamy dwa rodzaje znaczników znaczniki opisane (ang. annotated tags) i znaczniki lekkie (ang. lightweight tags).

Znaczniki opisane składają się z:

  • danych autora
  • daty utworzenia
  • komentarza
  • SHA-1 rewizji

Znaczniki lekkie zawierają tylko skrót rewizji SHA-1.

Różnicą między tymi dwoma znacznikami jest taka, że znaczniki opisowe są zapisywane w bazie danych .git w postaci rewizji. Znaczniki lekkie są zapisywane w plikach tekstowych w folderze .git/refs/tags.

Tworzenie znaczników opisanych

Do utworzenia znacznika opisanego należy wykonać komendę

git tag -a NAZWA -m KOMENTARZ

Na przykład

git tag -a v1.0.2 -m "Wydanie wersji 1.0.2"

Wywołanie powyższej komendy wskazuję na ostatnią rewizję w projekcie. Jeżeli chcemy wybrać konkretną rewizję, to na końcu komendy należy dodać SHA-1, np

git tag -a NAZWA -m KOMENTARZ SHA-1
git tag -a v1.0.3 -m "Wydanie wersji 1.0.3" 01sd2azq

Znaczniki opisane muszą być unikatowe, próba dodania takiego samego znacznika zakończy się błędem.

Tworzenie znaczników lekkich

Do utworzenia znacznika lekkich należy wykonać komendę

git tag NAZWA

Na przykład

git tag v4.2.5

Wywołanie powyższej komendy wskazuję na ostatnią rewizję w projekcie. Jeżeli chcemy wybrać konkretną rewizję, to na końcu komendy należy dodać SHA-1, np

git tag NAZWA SHA-1
git tag -a v1.0.3 ffs82a5t

Znaczniki lekkie muszą być unikatowe, próba dodania takiego samego znacznika zakończy się błędem.

Usuwanie znacznika

Do usunięcia znaczników należy wykonać komendę

git tag -d NAZWA

Powyższą komendą usuwamy znaczniki lekkie oraz oznaczone.

Wyświetlanie znaczników

Poleceniem

git tag

wyświetla wszystkie znaczniki w projekcie, lekkie jak i oznaczone.

Do wyświetlenie szczegółowych danych odnośnie znacznika, użyjemy

git show -s v1.0.3

Generowanie plików odpowiadających konkretnej wersji projektu

Polecenie

git archive

Służy do wygenerowania skompresowanych plików projektu. Dzięki znacznikom uzyskujemy wygodę generowania takiej paczki. Przykład

git archive --format=zip --output=WygenerowanyPlikTag 1.0.3

albo za pomocą SHA-1

git archive --format=zip --output=WygenerowanyPlikSHA f632c72de2f1122d783a52u4089e13f3e28e27e7

Dzięki powyższym przykładom możemy w szybki i łatwy sposób wygenerować paczkę plików z konkretnej rewizji albo wersji oznaczonej tagiem.

Podsumowanie

Osobiście nigdy nie miałem okazji używania znaczników, ale nie oznacza to, że ich używać nie zamierzam 🙂 Gdy po patrzy się chwilę na repozytoria jQuery, czy Linuxa to widać pełno znaczników z wersjami. Na pewno ustawianie znaczników ułatwia sprawę przy wersjonowaniu aplikacji.

 

 

 

Pozdro 🙂
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*